Súkromné centrum prevencie a regenerácie
Banská Bystrica


                      


Čo je to SCENAR?

SCENAR Terapia

Účinky SCENAR terapie

Indikácie a kontraindikácie

Pocity počas SCENAR terapie

Ako SCENAR pôsobí na ochorenie?

Ako často potrebujem terapiu?

SCENAR a konvenčná liečba

SCENAR v porovnaní s inými terapiami

Čo ešte potrebujem vedieť?

Reakcie počas terapie a po jej ukončení

Čo očakávať po ukončení liečebného cyklu?

Regenerácia v energetickej deke

 

Čo je to SCENAR?

SCENAR je skratka pre názov unikátnej metódy ovplyvňujúcej organizmus a prístroj, ktorý je pre tento účel používaný. 

SKENAR (angl. SCENAR)

S - self (vlastný)
C/K - controled (kontrolujúci)
E - energo
N - neuro
A - adaptive (adaptačný)
R – regulácia (pôsobenie na organizmus) / regulátor (prístroj)

    Prístroj bol vyvinutý ako súčasť Sovietskeho vesmírneho programu v 80. rokoch minulého storočia v ruskom meste Taganrog pod vedením prof. neurológie Alexandra Revenka. Cieľom bolo vytvoriť malý, prenosný, energeticky úsporný ale hlavne vysoko efektívny prístroj, ktorý mohol udržiavať zdravie astronautov v dobrej kondícii, bez potreby užívania štandardných medikamentov – SCENAR mal predstavovať jeden univerzálny neinvazívny regulátor telesných funkcií.

    Využitím princípov tradičnej Čínskej medicíny – ako akupunktúra či dotyková masáž konkrétnych zón a výsledkov modernej elektroterapie, SCENAR brilantne kombinuje najnovšie elektronické technológie so starovekým liečebným umením Východu.

    V 21. storočí sa táto metóda liečenia rozšírila do krajín EÚ, Ameriky, Austrálie a Afriky. Na Slovensku sa praktizuje od roku 2002.

 

SCENAR Terapia

    Ľudská koža a vnútorné orgány sú úzko prepojené cez nervový systém. Toto prepojenie existuje už od raného štádia embryonálneho vývoja, pretože tak nervový systém ako aj koža sú vytvorené z rovnakého zárodočného listu, ektodermy. Nervové výbežky sú postupne spojené s každým vnútorným orgánom.

    Kvôli týmto spojeniam nervový systém hrá dôležitú úlohu v regulácii aktivít a stavu vnútorných orgánov. Vďaka vyššie popísanému prepojeniu, je možné regulovať stav vnútorných orgánov cez kožu. SCENAR prístroj sa používa s cieľom ovplyvniť kožu na tých miestach, ktoré vedú k špecifickej regulácii vnútorných orgánov.

    Regulácia vnútorných orgánov cez kožu je len jeden dôležitý efekt liečebného procesu. Počas aplikácie SCENAR prístroja na kožu, tento ovplyvňuje C-vlákna nervového systému, výsledkom čoho je vylúčenie obrovského množstva neuropeptidov, ako sú napr. endorfíny. Tieto neuropeptidy sú veľmi rýchlo rozšírené do celého tela. Neuropeptidy sú prírodným liekom pre všetky patologické procesy v ľudskom tele.

    Ďalší dôležitý efekt SCENAR terapie je úspešný tréning adaptačných reakcií. Adaptačné reakcie sú jedinečné nešpecifické reakcie tela, ktoré môžu ovplyvniť zdravie. Keď sú adaptačné reakcie dobre trénované, telo sa môže samo vyliečiť a predchádzať rozvoju širokej škály chorôb.

    SCENAR terapia je prirodzená metóda liečenia bez vedľajších účinkov, určená pre všetky vekové kategórie.

    Keďže SCENAR impulz je podobný nervovým impulzom, nepoškodzuje organizmus, je bezpečný.

    SCENAR pracuje na princípe spätnej väzby (biofeedback), patrí medzi reflexné metodiky.

 

Účinky SCENAR terapie

Zlepšuje:

·         celkový stav organizmu

·         psychickú pohodu a emocionálnu vyrovnanosť

·         výkonnosť v práci a v športe

·         odolnosť voči stresu

·         kvalitu spánku

·         imunitu

 

Znižuje:

·         riziko vzniku civilizačných chorôb

·         únavu

·         chorobnosť

·         telesnú hmotnosť

 

·         navracia narušené funkcie späť do normálu

·         pôsobí protizápalovo; proti alergiám; proti opuchom

·         zmierňuje, príp. odstraňuje bolesť

·         normalizuje cievne a krvné funkcie

·         normalizuje metabolické procesy

 

Indikácie a kontraindikácie

        Indikácie

        Kontraindikácie      

        Pacienti s: 

 

Pocity počas SCENAR terapie

Počas terapie SCENAR terapeut pohybuje prístrojom po povrchu tela, pričom klient cíti jemné mravenčenie (energia sa nastavuje u každého klienta individuálne, aby bola komfortná). V prípade veľkej bolesti alebo akútnych stavov môžu byť pocity silnejšie...

 
Ako SCENAR pôsobí na ochorenie?

Chemické zlúčeniny, ktoré sa vylučujú počas SCENAR terapie, ovplyvňujú nielen miesto problému, ale cirkulujú v krvi, pričom liečia ďalšie oblasti tela. V priebehu liečby vychádzajú na povrch staré a často zabudnuté problémy.

 
Ako často potrebujem terapiu?

  V prípade čerstvého zranenia alebo akéhokoľvek akútneho zápalového procesu je nevyhnutné intenzívne pôsobenie; ideálne raz alebo dvakrát za deň (3-7 aplikácií). Pri liečbe chronických ochorení je ideálne na začiatku absolvovať tri terapie v priebehu týždňa, neskôr ako sa stav zlepšuje sa počet aplikácií v rámci týždňa redukuje (2-3 cykly v priebehu niekoľkých mesiacov; jeden cyklus 5 -10 aplikácií).

   Dĺžka pôsobenia je pre každé ochorenie i organizmus individuálna, cca 40 - 60 minút.

 
SCENAR a konvenčná liečba

    Ak podstupujete konvenčnú liečbu, mali by ste informovať svojho lekára o tom, že absolvujete SCENAR terapiu. Je možné, že v priebehu SCENAR terapie budete môcť redukovať alebo dokonca ukončiť užívanie niektorých liekov – samozrejme pod dozorom svojho lekára.


SCENAR v porovnaní s inými terapiami

   V porovnaní s inými elektro-terapiami, jedine SCENAR kombinuje funkcie merajúce energiu spoločne so spätnou väzbou v reálnom čase a konštantným prispôsobovaním sa tak, aby dodal telu správny typ a množstvo energie. To znamená, že každý impulz sa líši od toho predchádzajúceho, takže telo nie je schopné adaptovať sa na signál (prístroj „komunikuje“ s organizmom a neustále mení signál v závislosti od odpovede organizmu).

      Pri elektro-terapiách, kde je signál konštantný, si telo časom zvykne a táto terapia sa postupne stáva neefektívnou.

     SCENAR impulz má vysokú amplitúdu, takže stimuluje C-vlákna, ktoré tvoria okolo 85% nervov v tele. To vysvetľuje rýchlu efektívnosť SCENAR liečby na celé telo.


Čo ešte potrebujem vedieť?

    Pri liečbe chronických stavov, sa môžu prejaviť určité reakcie (viď nasledujúci bod) z dôvodu, že telo sa veľmi rýchlo zbavuje toxínov. Pomocou SCENAR-u sa dajú tieto stavy zvládnuť.

    Vynikajúce výsledky sa dosahujú pri liečbe športovcov pri zraneniach a obzvlášť ak je aplikácia SCENAR-u vykonaná čo najskôr po zranení.

    Dve hodiny pred a po SCENAR terapii sa nesprchujte, nekúpte a nenatierajte krémom, aby ste dosiahli optimálny účinok SCENAR terapie.

 

Reakcie počas terapie a po jej ukončení

    Počas terapie je normálne, ak sa prejavia niektoré, všetky alebo žiadne z nasledovných reakcií:

    Po terapii a počas cyklu terapií sa stále môžu prejavovať niektoré z vyššie uvedených reakcií  a môžu sa tiež objaviť nasledujúce reakcie:

 

Čo očakávať po ukončení liečebného cyklu?

Účinky SCENAR terapie pretrvávajú dokonca aj po ukončení liečebného cyklu a zlepšenia môžu nastať aj niekoľko týždňov po ukončení SCENAR terapie. Je rovnako bežné, že v tomto období sa opäť môžu objaviť staré symptómy a bolesť tak, ako sa telo uzdravuje a je to úplne normálne.

 

            A na záver ... Pamätajte!

    Vaše telo potrebuje čas na vyliečenie. Symptómy sa neobjavili zrazu, určitý čas to trvalo. A rovnako uzdravenie potrebuje svoj čas a tiež trpezlivosť! Zamerajte svoju pozornosť na pozitívne účinky terapie.

ZMENA je to, čo je dôležité - za predpokladu, že vaše symptómy sa menia (to znamená, že sa môžete cítiť lepšie alebo horšie) - potom viete, že liečba funguje.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regenerácia v energetickej deke

             Po ukončení SCENAR terapie môže klient absolvovať pobyt v energetickej deke.

            Energetická deka je špeciálne vyvinutá viacvrstvová deka, ktorá pomáha stabilizovať účinky iných terapií, vrátane SCENAR terapie, a predchádza opätovnému návratu chorôb.

        Cieľom používania energetickej deky je

        Účinky energetickej deky

  1. eliminácia škodlivého vplyvu elektromagnetického a elektrostatického napätia;
  2. vplyvom infračerveného žiarenia;
  3. aktivácia biologických bodov na povrchu tela;
  4. normalizácia funkcie energetického systému tela.

        Kontraindikácie


Zdroj informácií:

http://www.scenar-revenko.ru

http://medipulz.sk© Copyright 2014 - 2018 ProVitalis
Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu možné len so súhlasom autora.
Document made with KompoZer