Súkromné centrum prevencie a regenerácie
Banská Bystrica
 
             

OBSAH

Predslov                                                                                        

       Úvod                                                                                       

1.    Dr. William Horatio Bates                                                          

2.    Princípy Batesovej metódy                                                       

3.    Oko anatomicky                                                                      

4.    Okuliare, kontaktné šošovky, laserová operácia                                  

5.    Svetlo                                                                                       

6.    Odpočinok                                                                               

7.    Pohyb                                                                                       

8.    Koordinácia „oko – ruka“                                                        

9.    Pamäť a Predstavivosť                                                                         

10.   Centrálna fixácia                                                                    

11.    Zraková ostrosť                                                                      

12.    Binokulárne videnie                                                               

13.    Príležitosti na tréning počas celého dňa                                

14.   Vybrané zrakové problémy                                                  

14.1           Myopia - krátkozrakosť                                             

14.2           Hypermetropia - ďalekozrakosť                                

14.3           Astigmatizmus - nepravidelný povrch rohovky                    

14.4           Presbyopia - syndróm krátkych rúk                          

14.5           Strabizmus - škúlenie                                                

14.6           Amblyopia - tupozrakosť                                          

14.7           Očné choroby                                                                       

14.7.1     Katarakta - šedý zákal                                              

14.7.2     Glaukóm - zelený zákal                                

14.7.3     Makulárna degenerácia                                 

14.8          Slabozrakosť a nevidomosť                                        

14.9          Syndróm počítačového videnia (CVS)                                   

15. Pohľad do vnútra                                                                 

16. Pár slov o mne                                                                     

Zoznam techník a aktivít                                                            

Bibliografia                                                                                 

                                                         

ÚVOD

„Je ťažké okamžite vidieť to, čoho sa váš zrak doposiaľ nedotkol. Na prvý pohľad tomu nerozumiete. Videnie je proces, ktorý sa učíme dlhšiu dobu, avšak väčšina z nás si neuvedomuje, že sme sa museli naučiť pozerať - rovnako ako hovoriť a počuť.“                                                                                                     John Wimber

  Pokúsme sa v myšlienkach vrátiť späť v čase a pozrieť sa na to, akým spôsobom používali zrak naši predkovia. Zistíme, že ich spôsob pozerania a videnia bol značne odlišný od toho nášho.

  Bežnou dennou činnosťou prvých ľudí bolo zháňanie potravy, pričom museli byť neustále v strehu, aby sa sami nestali korisťou predátorov. Pre ich zrak to znamenalo, že oči sa museli pohybovať veľmi rýchlo, pozerať viac do diaľky než na blízko (oko pozeraním do diaľky prirodzene relaxuje) a zaostrovať na rôzne vzdialenosti, na trojrozmerné predmety. Súčasne využívali periférne videnie na zachytenie akéhokoľvek aj nepatrného pohybu, čo im neraz zachránilo život. Ich pozornosť teda musela byť neustále prítomná. Takmer celý deň strávili na prirodzenom dennom svetle. Chodievali spať vtedy, keď zapadlo slnko. Mali teda dostatok času na odpočinok. Ich organizmus fungoval v súlade s meniacimi sa prírodnými podmienkami.

  Keď si porovnáme človeka v minulosti s tým dnešným, nájdeme výrazné rozdiely v používaní zraku. Keďže podstatnú časť dňa trávime v uzavretých priestoroch, najväčšia vzdialenosť, na ktorú zaostrujeme,  je daná veľkosťou miestnosti, v ktorej sa práve nachádzame. Zaostrujeme väčšinou na dvojrozmerné predmety ako je televízor, počítač, kniha, mobil a pod., pričom  tieto veci sú od nás vzdialené od približne 20 cm po niekoľko metrov – čo je krátka vzdialenosť (pri zaostrovaní na blízko sa oko namáha). Nehovoriac o tom, že naša pozornosť je neraz „na výlete“.  Ak strávime denne polhodinu až hodinu na prirodzenom svetle,  je to úspech. Deň si predlžujeme do neskorých nočných hodín prostredníctvom umelého osvetlenia, ktoré je veľakrát očiam škodlivé. Periférne videnie je často zanedbávané na úkor centrálneho videnia, ktoré naopak, je presiľované dlhodobým upreným pohľadom na obrazovku televízora, počítača či mobilu.

  Náš život je dnes vo viacerých ohľadoch v porovnaní s minulosťou jednoduchší. Na druhej strane, zrak sa nestihol týmto rýchlym zmenám, ktoré so sebou priniesol vedecko-technický pokrok, evolučne prispôsobiť. Aj preto je dnes tak veľa zrakových porúch. 

  Rozdiely v používaní zraku môžeme nájsť aj pri pozorovaní detí a dospelých. Malé dieťa s normálnym zrakom, ktoré prvýkrát vojde do miestnosti, má tendenciu v krátkom čase „zoskenovať“ celý priestor a hneď vie, čo sa kde nachádza.  Dospelí naopak, akoby už na túto detskú schopnosť zabudli.  Keď ma navštívi dospelý klient a ja sa ho opýtam, či si všimol, čo je na obraze na stene, väčšinou nevie. Dokonca sa našli aj takí, ktorí si nevšimli ani to, že tam vôbec nejaký obraz visí, hoci sedeli priamo oproti nemu! Dieťa sa na všetko dokáže pozerať so záujmom, je zvedavé, snaží sa objavovať svet, má úžasnú obrazotvornosť. Ako však rastie, stáva sa znudeným, frustrovaným, ustarosteným a postupne sa v ňom hromadí napätie. Predstavivosť a úprimná detská radosť sa  rokmi postupne vytráca z jeho života.

  Jedným z najväčších problémov dnešného človeka je, že často uniká z prítomnosti.

  Kráčame po ulici, v hlave riešime rozličné veci: buď rozoberáme to, čo sa stalo v minulosti alebo rozmýšľame nad tým, čo všetko ešte treba vybaviť, nakúpiť, navariť, kedy vyzdvihnúť deti zo školy, škôlky, na čo ešte nezabudnúť... Zrazu si uvedomíme, že miesto, kam sme mali pôvodne namierené, sme dávno minuli.

  Byť TU A TERAZ je dôležitý aspekt v procese pozerania.  Dr. Bates tvrdil, že zrak je z 10% záležitosťou očí a z  90% záležitosťou mysle. Ak teda oči prijímajú nejaké informácie, ale myseľ je v dôsledku riešenia iných problémov z procesu videnia vyradená, nemá kto tieto informácie spracovať a v konečnom dôsledku stráda celý zrakový aparát. 

  Či už sa pozeráme na vývoj človeka z pohľadu evolúcie ľudstva alebo jedinca ako takého, v oboch prípadoch nachádzame výrazné zmeny v používaní zraku. Vidíme, že prostredie, ako aj zaužívané zvyky pri pozeraní majú významný vplyv na kvalitu zraku. Okrem toho, nezanedbateľnú úlohu zohráva aj psychoemocionálny stav človeka. To ako myslíme, cítime a konáme, vo veľkej miere určuje to, ako vidíme. Pokiaľ teda nejde vyslovene o ťažkú vrodenú zrakovú poruchu  (chyba je v organickej štruktúre oka), za mnohé zrakové problémy si môžeme my sami - spôsobom života, aký sme si zvolili. A preto je tiež v našich silách, aby sme sa vrátili k pôvodnému dobrému videniu.

  Knižka, ktorú držíte v rukách, vám ponúka možnosť opäť sa naučiť pozerať prirodzeným spôsobom. Dozviete sa v nej základné informácie o Dr. Batesovi a jeho  metóde. Spoločne si priblížime anatomickú štruktúru oka, vysvetlíme ako funguje zrakový aparát a ako na neho vplývajú okuliare či kontaktné šošovky. Dozviete sa tiež, aké riziká so sebou prináša laserová operácia. Predstavíme si techniky a aktivity určené na trénovanie zraku podľa jednotlivých princípov a aj podľa konkrétnych zrakových problémov (okrem pôvodných techník Dr. Batesa sú v knihe použité aj iné techniky, autormi ktorých sú jeho nasledovníci a priaznivci prirodzeného zlepšovania zraku). Popri podrobnom opise jednotlivých techník nájdete aj tipy, ako tieto techniky prispôsobiť malým deťom, resp. viacnásobne hendikepovaným osobám. Pamätajte na to, že všetky techniky, aktivity, cvičenia uvedené v tejto knihe sa praktizujú BEZ DIOPTRICKÝCH OKULIAROV! Na záver sa pozrieme aj na duševné a duchovné princípy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou procesu prirodzeného zlepšovania zraku.

  Ak ste sa teda rozhodli vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk, vykročili ste správnym smerom! Odporúčam vám prečítať si celú knižku, aby ste získali ucelený obraz o danej problematike. Potom sa môžete zamerať na váš konkrétny zrakový problém.

  Knižka je napísaná tak, aby ste si mohli pomôcť k lepšiemu zraku sami. Ak je váš problém zložitejší, je možné, že budete potrebovať niekoho, kto vás bude vo vašom procese zlepšovania zraku viesť a podporovať. Alebo patríte medzi tých, ktorým popis v knihe nestačí a potrebujú jednotlivé techniky predviesť názorne?  V oboch prípadoch sa môžete obrátiť priamo na mňa osobne. Vaše potreby budú uspokojené prostredníctvom  individuálnych konzultácií alebo seminárov.

 

Prajem vám veľa šťastia na vašej ceste k jasnému videniu!

Daniela Maťuchová

 www.provitalis.sk
 © Copyright 2014 - 2019 ProVitalis
Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu možné len so súhlasom autora.
Document made with KompoZer