Súkromné centrum prevencie a regenerácie
Banská Bystrica

 
                      

Batesova metóda

Kto bol Dr. William Horatio Bates

O čom je Batesova metóda

Komu je určená

Ako prebieha proces zlepšovania zraku


Kto bol William Horatio Bates (1860 – 1931)

William Horatio Bates sa narodil 27. decembra 1860 v Newarku, New Jersey. V roku 1885 ukončil medicínske štúdium na College of Physicians and Surgeons na  Columbia University v New Yorku. Stal sa úspešným a rešpektovaným očným chirurgom a od roku 1886 do 1891 pôsobil ako asistent na New York Postgraduate Medical School and Hospital.

Dr. Bates sa počas svojho pôsobenia postupne stával stále viac nespokojným s konvenčnou oftalmologickou praxou a následne začal svoj vlastný výskum v oblasti zrakových porúch. Pozoroval pacientov s refrakčnými chybami (napr. krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť) u ktorých dochádzalo k spontánnemu zlepšeniu, niekedy až k úplnému vymiznutiu symptómov. 

To ho viedlo k pochybnostiam o jednom z najzákladnejších predpokladov všeobecne uznávanej oftalmologickej praxe, a to: že v prípade, že sa u pacienta prejaví refrakčná chyba, nie je možné robiť nič iné, než predpísať okuliare. Dr. Bates nebol spokojný s prevládajúcou teóriu akomodácie (schopnosť oka prispôsobiť sa ostrému videniu na rôzne vzdialenosti) – t.j., že za akomodáciu je zodpovedné zakrivenie šošovky oka a že je to jej nepružnosť, ktorá zapríčiňuje refrakčné chyby.

Celé roky Dr. Bates cítil, že v procedúre predpisovania okuliarov pacientom s očnými problémami, niečo nesedí.

„Prečo“, pýtal sa, „ak sú okuliare správnym riešením, musia byť opakovane zosilňované, keďže oči pod ich vplyvom sa oslabili?  Logicky, ak je liek dobrý, dávka by sa mala postupne znižovať tak ako sa pacientov stav zlepšuje.“

Dr. Bates sa vzdal svojej lukratívnej praxe a odišiel do laboratória na Columbia University venovať sa štúdiu zraku a ignoroval všetko čo sa naučil z učebníc.

Bates robil pokusy na zvieratách a preskúmal tisícky párov očí. Nikdy sa neobmedzil na bežnú vyšetrovňu, ale svoj retinoskop nosil stále so sebou, pričom kontroloval refrakčný stav očí ľudí i zvierat v rôznych situáciách. Veľa času strávil s deťmi, pričom sa pokúšal objaviť príčinu ich zrakových porúch.

Bates skúmal oči ľudí keď boli šťastní, smutní, nahnevaní a vystrašení. Použitím retinoskopu zistil, že refrakčný stav oka nebol statický, ako to uvádzali učebnice, ale menil sa výrazne v závislosti od emočného stavu.

Počas svojho výskumu Dr. Bates zistil, že:

Vo svojej knihe Perfect Sight Without Glasses /Perfektný zrak bez okuliarov/ Dr. Bates píše o zlepšení svojho vlastného zraku. Venoval sa skúmaniu myopie (krátkozrakosti) a zistil, že on sám sa stáva presbyopikom (vetchozrakým).

Mnohí oční špecialisti mu povedali, že jeho šošovka je „tvrdá ako kameň“ a že „nikto pre neho nemôže nič urobiť“.

Intenzívnym štúdiom vlastného prípadu postupne nachádzal spôsoby, ako predchádzať napätiu v očiach vždy, keď čítal, a znovu nadobudol schopnosť zaostriť na písmo veľkosti N5 (veľkost písma N5) zo vzdialenosti cca 10 až 45 cm -  „vyliečil“ tak svoju presbyopiu.
Zrak je z  90 %  psychickou  záležitosťou  a  z  10 %  fyzickou.

W. H. Bates


O čom je Batesova metóda

V podstate ide o systém zrakového vzdelávania, ktorého cieľom je zlepšiť zrak a zdravie očí cez zmenu správania. Batesova metóda vychádza z toho, že:

 • Zrak je variabilný
 • Zrak reaguje na najrôznejšie formy stresu, a je ich spoľahlivým indikátorom
 • Je možné identifikovať rozdiely v správaní medzi tými, ktorí vidia normálne a abnormálne a "vymodelovať" normálne zrakové správanie

Batesova metóda pozostáva hlavne z postupov na:

 • skúmanie odlišnosti medzi normálnymi a abnormálnymi reakciami
 • dosiahnutie relaxácie a pohybu
 • a na poznanie vzťahu medzi centrom a perifériou

tak, aby sa dosiahlo to, čo Dr. Bates opísal ako 'Central Fixation' (centrálna fixácia) – žiaduci stav, kedy oči a myseľ pracujú spoločne a bez námahy.

Nie je to:

 • systém mechanických cvičení
 • určených na ´posilnenie´očných svalov
 • cielených pre nejaký jeden špecifický problém
 • antagonistický alebo protirečivý vo vzťahu k vede alebo medicíne

Je to:

Spôsob dosiahnutia uvoľneného, plynulého spojenia s vizuálnym svetom cez odstránenie napätia / námahy z aktu videnia; očiam a mysli je umožnené fungovať normálne: keď sa toto udeje, väčšina ťažkostí spojených s očami a zrakom sa zlepší sama od seba.


Komu je Batesova metóda určená

Metóda je vhodná pre každého, bez rozdielu veku, a môže pomôcť v nasledovných prípadoch:

 1. ·         krátkozrakosť (myopia)
 2. ·         ďalekozrakosť (hypermetropia)
 3. ·         astigmatizmus
 4. ·         zhoršenie zraku spôsobené vekom (presbyopia)
 5. ·         škúlenie (strabizmus)
 6. ·         tupozrakosť (amblyopia)

Ľudia s vážnymi zrakovými problémami ako je šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm), makulárna degenerácia ap. taktiež zaznamenali zlepšenie pri praktizovaní metódy.Ako prebieha samotný proces zlepšovania zraku

Batesova metóda nie je terapia. V podstate ide o zrakové vzdelávanie. Klient absolvuje sedenia s učiteľom Batesovej metódy, ktorý ho v niekoľkých lekciách naučí ako správne používať zrak. Vysvetlí mu základné princípy metódy a názorne predvedie techniky, ktoré z týchto princípov vychádzajú. Nejedná sa o žiadne zložité cvičenia, ani o „tvrdý dril“. Práve naopak, námaha, úsilie, snaha a pod. v tejto metóde nemajú miesto. Je dôležité, aby jednotlivé techniky či aktivity robil klient so záujmom a na základe motivácie, bez zbytočného stresu a napätia.  Mnohé z aktivít sa postupne stávajú bežnou rutinou, ako je napr. umývanie zubov. Ide o to, aby sa klient naučil používať zrak uvoľnene, bez napätia, čiže pôjde hlavne o zmenu návykov v spôsobe pozerania. Počet lekcií závisí od individuálnych potrieb klienta. Niekomu stačí 3 – 5 lekcií, niekto potrebuje viac.           Akékoľvek obmedzenie v tejto metóde vychádza nie z vážnosti daného stavu ale z osobnosti, ktorej sa problém týka.
Nie je to otázka zaviazania sa k hodinám praktizovania cvičení ale je to v ochote zmeniť sa, vidieť inak.


Peter Mansfield, The Bates Method


 © Copyright 2014 - 2019 ProVitalis
Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu možné len so súhlasom autora.
Document made with KompoZer